עמוד חכם

אודי ליאון

אודי ליאון

תרבות יהודי ארצות האיסלאם במדרשה

באיזה אופן ובאיזו מידה רצוי שנעסוק בתרבות ויצירה יהודית מארצות האסלאם בתכניות המדרשה (מבוע, אלול, בתי פרת)?

המבקש נפשו למות

האם מותר לרופא לתת מרשם לחולה טרמינלי סובל שמבקש לסיים את חייו?

עובדי קבלן

האם עליך לעזוב מקום עבודה שבו מעסיקים עובדי קבלן? או האם עליך למחות בדרך אחרת?

קרבן או מקרבן

האם אין בהכשלת מינוי של איש ציבור שתיקו נסגר- משום עוול?