סוגיות בתי המדרש

 

האם זוג שמחליט להקים משפחה צריך להירשם ככזה מול מוסדות המדינה (כנשואים, כידועים בציבור)?

  • עובדי קבלן

    האם עליך לעזוב מקום עבודה שבו מעסיקים עובדי קבלן? או האם עליך למחות בדרך אחרת?

  • קרבן או מקרבן

    האם אין בהכשלת מינוי של איש ציבור שתיקו נסגר- משום עוול?

  • תרבות יהודי ארצות האיסלאם במדרשה

    באיזה אופן ובאיזו מידה רצוי שנעסוק בתרבות ויצירה יהודית מארצות האסלאם בתכניות המדרשה (מבוע, אלול, בתי פרת)?